Week of Nov 5th

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 5, 2023
November 6, 2023
November 7, 2023
November 8, 2023(1 event)

10:00 am: VBCD November 8, 2023 Rescheduled Board Meeting


November 8, 2023

November 9, 2023
November 10, 2023(1 event)

All day: Veteran's Day

All day
November 10, 2023

November 11, 2023